Steuker AB får ny grafisk profil och hemsidan är under uppbyggnad. Den grafiska profilen ”grön” och symbolen, ett ”s”, skapar en känsla av ett positivt flöde. Steukers målsättning