netting-836593_1920

Ett initiativ för att applicera aktuell spetskunskap när det gäller platsers attraktivitet och konkurrensförmåga i en globaliserad och digitaliserad värld som faktiskt ökar platsens betydelse. Det krävs kunskap om samarbete, ledarskap och kommunikation.