horse-579508_1920

I samarbete med Region Skåne har ett initiativ tagits för att belysa ”Hästnäringen som utvecklingsfaktor för ökad regional attraktionskraft”. Ett särskilt fokus läggs på Flyinge Kungsgård med tusenåriga anor inom hästverksamhet. Projektet omfattar utveckling av både betydelse för hästnäringen och möjligheter för besöksnäringen  men också fastighetsutveckling av plats och kulturvärden.