oranges-602271_1920

I samarbete med ett omfattande nätverk av företag inom livsmedelssektorn och med stark koppling till forskargrupper med internationell spets formas ett koncept för en centrumbildning och Fastighetsutveckling.