seeds-304060_1920

I samarbete med fastighetsägaren Serneke konceptutvecklas byggnaden med inriktning på attraktiva aktiviteter, folkhälsa och sport. Nya Fröfabriken skall bli ett landmärke för Landskrona i förändring och bli en regional utvecklingsarena.