SVEA

Ett projektuppdrag från Svenskt Näringsliv i samarbete med Regeringen.

Pace Managements uppdrag var att stärka mindre företags kompetens och förmåga att utveckla elektroniska affärer.

Projektorganisationen byggdes upp med ett nätverk på cirka 400 coacher / informatörer.

Arbetet resulterade i att drygt 100 000 små- och medelstora företag engagerades i totalt 213 kommuner.

Surfa Lugnt

Ett projektuppdrag på initiativ på en bred samling av aktörer från både offentlig och privat sektor såsom PTS, MSB, Telia och Microsoft.

Pace Management uppdrag var att organisera kunskapsspridning om trygghet och säkerhet på nätet för alla medborgare.

Projektorgansiationen byggdes upp både nationellt och lokalt och resulterade i konkreta aktiviteter och kunskapspridning i 288 svenska kommuner.