SwIT Yrkesutbildning

Ett projektuppdrag från Industriförbundet / Svenskt Näringsliv i samarbete med Regeringen / Näringsdepartementet.

Pace Management uppdrag var att genomföra ett nationellt utbildningsprogram under 24 månader.

Projektorganisationen byggdes upp med 80 medarbetare  och totalt planerades och genomfördes drygt 100 olika yrkesutbildningar inom IT området.

Projektet resulterade  i att cirka 3000 företag  kunde rekrytera drygt 10 000 nya medarbetare med relevant yrkeskompetens.

Projektbudgeten uppgick till cirka 1.4 miljarder kronor

Välj IT

Ett projektuppdrag från en gruppering av samtliga berörda universitet- och högskolor med utbildningar inom IT.

Pace Managements uppdrag var att organisera information över hela landet till elever om framtidens arbetsmarknad och behovet av kunskap och utbildning.

Inom ramen för projektet producerades skrifter, filmer och föreställningar som genomfördes på ett mycket stort antal skolor över hela landet.