Pace Management är ett nyskapande kunskapsföretag med fokus på utveckling och på komplexa situationer med stora krav på aktivitet och resultat.

Vi skapar och utvecklar egna affärsprojekt samtidigt som vi åtar oss att utveckla och driva andra företag och organisationers processer och projekt till framgångsrika resultat. Vi bygger anpassade projektorganistioner för utveckling och genomförande av gemensamma idéer. Vi har ett nära samarbete med både offentliga och privata aktörer.

Våra projekterfarenheter omfattar både privat effektivisering och offentlig organisation. Djup och bred erfarenhet har också förvärvats under det senaste decenniets IT-utveckling där Pace Management har engagerats och projektlett flera nationella aktivitetsinriktade uppdrag.

Pace Managements omfattande verksamhet  på nationell basis har skapat förutsättningar att bygga ett stort kontaktnät som utvärderats  ”skarpt” i krävande uppdrag. Pace Management har därför med tiden skapat ett unikt nätverk med spetskompetens inom många kunskapsområden. Det innebär att vi alltid kan bemanna med rätt kompetens. Detta nätverk står till våra partners förfogande. Pace Managements kunskap och erfarenhet inom projektledning tillsammans med vårt partnernätverk ger oss unika möjligheter att stödja och driva utveckling.