Samarbete med Fröfabriken

– Pace Management och Serneke i samarbete om utveckling av Fröfabriken i Landskrona.

Weibulls tidigare fröfabrik i Landskrona har förvärvats av fastighetskoncernen Serneke och närmare 40 000 kvm står till förfogande för att skapa ett attraktivt innehåll som kan medverka till Landskrona stads utveckling och vara en resurs för folkhälsa, utbildning, integration och upplevelser.

– Vi kommer under hösten bygga upp en organisation med regionala och lokala aktörer utifrån en gemensam konceptidé med starka idéer som möjliggör både utveckling av fastigheten och en framtida ekonomi säger Roland Ekström, Pace Management.